Tutkinta-asiat

Tutkinta-asiat ja kantelut

TILA valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen toimintaa tutkimalla sitä jälkikäteen yksittäistapauksissa tilintarkastajan työpapereiden ja muun käyttökelpoisen selvityksen perusteella. TILA voi tutkia tilintarkastajan toimintaa oma-aloitteisesti tai ulkopuolelta tulevan yhteydenoton perusteella.

Tästä löytyy lisätietoa tutkinnan vaiheista ja TILAn tutkinta-asioiden ratkaisuja.