Tilintarkastustiedotteet

Uusimpien PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Reader 9 -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.fi . Tarvittaessa ottakaa yhteys Tilintarkastuslautakunnan sihteeristöön.

Uusin tilintarkastustiedote:

Tiedote 3/2014 (pdf)

  • KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 30.–31.8.2014
  • Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon osallistuneille
  • Laaduntarkastukset ja teematarkastukset
  • TILAn lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä tilintarkastuslaiksi ym.
  • Uusia tutkintatapauksia julkaistu
  • Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous 19.8.2014
  • EGAOB:n kokous 9.9.2014
  • EAIG:n kokous 24.–25.6.2014
  • Rekisteritietoja koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä
  • Tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttaminen

Aiemmat tilintarkastustiedotteet:

Tiedote 2/2014 (pdf)

  • KHT-tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset jätettävä 31.8.2014 mennessä
  • Ohje KHT- ja HTM-yhteisöjen velvollisuudesta antaa tietoja valvontaa varten uusittu
  • EU:n tilintarkastuksen säädösreformi ja EGAOB:n lähiajan asioita
  • Ajankohtaista laaduntarkastuksista
  • VALAn ratkaisuja laaduntarkastusasioissa
  • Tilintarkastusseminaari toi yhteen alan vaikuttajia
  • TILAn toimintakertomus vuodelta 2013 julkaistaan viikolla 26
  • Rekisteritietoja koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä
  • Tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttaminen

 

Tilintarkastustiedote 1/2014 (pdf)

  • TILAn uudet ohjeet tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitoa koskevista vaatimuksista
  • Työryhmä valmistelemaan tilintarkastajatutkintoja ja kokeita
  • Hyväksymisen 70 vuoden yläikäraja poistui – muuttuiko mikään
  • Ajankohtaista tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksista
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • KHT-tutkintoon 126 hakijaa ja HTM-tutkintoon 83 hakijaa
  • Kuulumisia IFIAR:n työpajasta 10.–12.3.2014 Kuala Lumpurista
  • Kuulumisia IFIAR:n kokouksesta 7.–9.4.2014 Washington DC:stä
  • IFIAR kiinnittää tilintarkastajien huomiota julkisten yhtiöiden tilintarkastuksen laadun parantamiseen kriittisillä osa-alueilla
  • Rekisteriasiat – muistutus tietojen ajantasaisuudesta
  • Muutoksia TILAn sihteeristössä

Tiedote 3/2013 (pdf)

  • TILA hyväksyi 51 kokelasta KHT-tutkinnossa
  • Vuoden 2013 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 20 kokelasta
  • Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoon osallistuneille
  • Tilintarkastuslain muutoksia tulossa – Annettuja lausuntoja
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • Ajankohtaista tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksista
  • Pohjoismainen kokous Oslossa 21.–22.8.2013
  • EGAOB:n toiminta syksyllä 2013
  • IFIAR:n toiminta syksyllä 2013
  • TILAn työsuunnitelma 2014
  • TILAn kokoukset 2014
  • Uusi KHT-yhteisö: Altumaudit Oy Ab
  • KHT- ja HTM-yhteisöjen jätettävä valvontatietoilmoitus vuosittain
  • Rekisteritietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle viipymättä
  • Tilintarkastajan hyväksymisen lakkauttaminen – ei taannehtivasti

Tiedote 2/2013 (pdf)

  • KHT-tutkintoon 138 hakijaa ja HTM-tutkintoon 78 hakijaa 
  • TEM pidensi hyväksymisvaatimusten siirtymäsäännöstä JHTT-tilintarkastajien osalta 
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista 
  • Ajankohtaista tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksista 
  • IFIAR:n kokous 15.–17.4.2013 Noordwijkissa 
  • Valvontatietoilmoitukset 31.8. mennessä TILAlle ja tivoille 
  • KHT- ja HTM-yhteisöjen jätettävä valvontatietoilmoitus vuosittain 
  • KHT-vuosimaksujen laskutus viivästyy 
  • TEM:n tiedote tilintarkastuslain uudistamisesta 
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 1/2013 (pdf)

  • Vuoden 2013 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään 31.8.–1.9.2013
  • Ajankohtaista vuoden 2012 KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • Kansainvälinen valvontayhteistyö laajenee: Suomen tilintarkastuslautakunta solmi sopimuksen USA:n
    kanssa
  • Taustatietoja vuoden 2012 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista sekä tutkinnossa hyväksytyistä
  • Tilastotietoa tilintarkastajajärjestelmästä
  • TILAn strategia vuosille 2013–2015
  • TILAn kokoonpano vuonna 2013
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 4/2012 (pdf)

  • KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 1.–2.9.2012
  • Palautekysely KHT- JA HTM-tutkintoon osallistuneille
  • IFIAR:n kokous Lontoossa 1.–3.10.2012
  • EGAOB:n kokousten viimeaikaisia aiheita
  • Selvitykset tilintarkastajan erottamisesta tai eroamisesta kesken toimikauden
  • Henkilöstöuutisia
  • Tutkinta-asioiden ratkaisuja
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 3/2012 (pdf)

  • KHT-tutkintoon 166 hakijaa ja HTM-tutkintoon 97 hakijaa
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • Pohjoismaisten valvojien kokous Oslossa 12.4.2012
  • IFIAR:n kokous Busanissa 16.-18.4.2012
  • TILAn toimintakertomus julkaistu
  • Valvontatietoilmoitukset 31.8. mennessä TILAlle ja tivoille
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 2/2012 (pdf)

  • TILAn sihteeristön uusi organisaatio.
  • KHT-tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset.
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle.

Tiedote 1/2012 (pdf)

  • Vuoden 2012 KHT- ja HTM-tutkinnot järjestetään 1.-2.9.2012.
  • TEM:n ”Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta” –työryhmä jatkaa.
  • Ajankohtaista Vuoden 2011 KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista.
  • KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset vuonna 2012.
  • TILAn strategia vuosille 2012 – 2014.
  • Tilintarkastajamaksut vuonna 2012.
  • Tilastotietoa tilintarkastajajärjestelmästä.
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle.

Tiedote 4/2011 (pdf)

  • TILA hyväksyi 52 uutta KHT-tilintarkastajaa
  • Vuoden 2011 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 21 kokelasta
  • Taustatietoja vuoden 2011 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista sekä tutkinnoissa hyväksytyistä
  • EU-komission säädökset
  • Tilintarkastuslain 57 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2012
  • TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012
  • TILAn kokoonpano vuonna 2012
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 3/2011 (pdf)

  • KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 3.–4.9.2011
  • Palautekysely KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneille
  • Ajankohtaista KHT-yhteisöjen laaduntarkastuksista
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • IFIAR:n kokous 26. – 28.9.2011 Bangkokissa
  • Henkilöstöuutisia
  •  Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 2/2011 (pdf)

  • Tilintarkastusmaksuasetuksen muutos
  • Selvitysmies Timosen raportti lausunnoille
  • Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Oslossa 8.- 9.6.2011
  • Ajankohtaista KHT-yhteisöjen laaduntarkastuksista
  • Ajankohtaista KHT- ja HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksista
  • KHT-tutkintoon 185 hakijaa ja HTM-tutkintoon 92 hakijaa
  • Muistutus: KHT- ja HTM-tilintarkastajilla uusi valvontatietoilmoitus ja -ohje
  • TILAn toimintakertomus julkaistu
  • TILAn Internetsivut ovat uudistuneet
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 1/2011 (pdf)

  • Tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmä aloitti
  • Uusi valvontatietoilmoituslomake ja -ohje KHT- ja HTM-tilintarkastajille
  • KHT-yhteisöjen laaduntarkastukset vuonna 2011
  • Vuoden 2010 laaduntarkastuskierros
  • Hakuaika vuoden 2011 KHT- ja HTM-tutkintoihin päättyy 1.4.2011
  • Tutkinta-asioiden selostukset vuodelta 2010 julkaistu
  • Tilintarkastustiedotteen jakelu sähköiseksi
  • Tilastotietoa tilintarkastajajärjestelmästä

Tiedote 4/2010 (pdf)

  •  TILA hyväksyi 48 uutta KHT-tilintarkastajaa
  • Vuoden 2010 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 23 kokelasta
  • Taustatietoja vuoden 2010 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista sekä tutkinnoissa hyväksytyistä
  • Vuoden 2011 KHT- JA HTM-tutkinnot järjestetään 3.–4.9.2011.
  • Uusi KHT-yhteisö SYS Audit OY
  • TILAn lausunto Euroopan komission vihreästä kirjasta
  • Vuoden 2011 maksut
  • TILAn työsuunnitelma vuodelle 2011
  • TILAn kokoonpano vuonna 2011

Tiedote 3/2010 (pdf)

  •  Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus
  • KHT- ja HTM-tutkinnot järjestettiin 4.–5.9.2010
  • Kysely KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneille
  • Yksi uusi KHT-tilintarkastaja ja kolme uutta HTM-tilintarkastajaa
  • IFIAR:n kokous Madridissa 27.–29.9.2010
  • Yhteistyön edellytykset PCAOB:n kanssa ovat parantuneet
  • EU:n komission vihreä kirja tilintarkastuksesta
  • TILA käsitteli KHT-tilintarkastajien valvontatietoilmoitukset
  • TILAn valvonta-asioiden selostuksia
  • Henkilöstöuutisia
  • Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava TILAlle

Tiedote 2/2010 (pdf)

  • Laadunvarmistuksen ajankohtaiskatsaus
  • KHT-tutkintoon 175 hakemusta
  • Katja Hanski – uusi KHT-tilintarkastaja
  • IFIAR:n kokous Abu Dhabissa 22.–24.4.2010
  • Seminaari tilintarkastuksen tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa 26.5.2010
  • Tilintarkastusalan valvojien pohjoismainen kokous Helsingissä 28.5.2010
  • TILAn vuosikertomus Internetissä
  •  Yhteystietojen muutoksesta ilmoitettava kauppakamarin TIVAlle tai Keskuskauppakamarin TILAlle

Tiedote 1/2010 (pdf)

  • TILA hyväksyi 49 uutta KHT-tilintarkastajaa
  • Vuoden 2009 HTM-tutkinnossa hyväksyttiin 22 kokelasta
  •  Taustatietoja vuoden 2009 KHT- ja HTM-tutkintoihin osallistuneista
    sekä tutkinnoissa hyväksytyistä
  • Tilastotietoa tilintarkastajajärjestelmästä
  • Tilintarkastuslautakunnan Internet-sivut uudistuivat
  • Tampereen ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarien TIVA:t yhdistyivät
  • Laaduntarkastusten tilanne
  • Muutos maksuasetukseen
  • TILA:n strategia vuosille 2010–2013
  • TILA:n työsuunnitelma vuodelle 2010
  • TILA:n kokoonpano vuonna 2010
  • Professori Anderssonin selvitystyö valmistui