Centralhandelskammarens revisionsnämd (TILA) godkänner revisorer och har tillsyn över dem. Detta grundar sig på revisionslagen.

TILA upprätthåller och utvecklar systemet för godkännande och tillsyn. Systemet berör CGR- och GRM-revisorer samt CGR- och GRM-sammanslutningar. TILA ordnar årligen CGR- och GRM-examina och har tillsyn över revisorernas kvalitetssäkringssystem.

CGR = Av Centralhandelskammaren godkänd revisor
GRM = Av handelskammaren godkänd revisor