KHT-tutkinto

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) järjestää KHT-tilintarkastajatutkinnon vuosittain. Tutkinto on kaksipäiväinen.

TILA hyväksyy KHT-tilintarkastajaksi (KHT = Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) henkilön, joka hyväksytään KHT-tutkinnossa ja joka täyttää muut tilintarkastuslaissa säädetyt hyväksymisen edellytykset, kuten koulutusta ja käytännön kokemusta koskevat vaatimukset. KHT-tilintarkastajat merkitään TILAn pitämään tilintarkastajarekisteriin. Vain rekisteriin merkitty tilintarkastaja on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä KHT-tilintarkastaja.

Keskuskauppakamari on hyväksynyt KHT-tilintarkastajia vuodesta 1924 alkaen.

Näille sivuille on koottu tietoa vuoden 2015 KHT-tutkinnostaKHT-tutkinnosta yleensä sekä KHT-tutkintojen tehtäviä ja arvosteluperusteita.