Hakemuksen lähettäminen

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä. TILA päättää hakuajoista joka vuosi erikseen ja hakuajat saattavat vaihdella.