Kokoonpano

Tilintarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015

Puheenjohtaja:

Asianajaja, laamanni Antti Heikinheimo, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

Varapuheenjohtaja:

Partner Manne Airaksinen, Roschier Asianajotoimisto Oy – Roschier Advokatbyrå Ab

Jäsenet:

Tilintarkastusalan tutkimus- ja opetustoiminta sekä alan oikeudellinen asiantuntemus:

Professori Pontus Troberg, Svenska handelshögskolan
(varajäsen: KTT, KM Professori (ma.) Hannu Ojala, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)

Professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto
(varajäsen: Tutkijatohtori KTT Antti Fredriksson, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu)

Asianajaja Mika Ilveskero, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy
(varajäsen: Asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Elinkeinoelämä:

Toimitusjohtaja Markku Talonen, Endemic Oy
(varajäsen: varatoimitusjohtaja Hannu Linnoinen, SRV Yhtiöt Oyj)

Talousjohtaja Kaarina Muurinen, Vaisala Oyj
(varajäsen: Talousjohtaja Paula Kupiainen, Mainio Vire Oy)

Varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos, Oy Karl Fazer Ab
(varajäsen: KTM Markku Rönkkö, HRPM-Investing Oy)

Hyväksytyt tilintarkastajat:

KHT Kari Lydman, Tilintarkastustoimisto Lydman Oy
(varajäsen: KHT Tiina Torniainen, KPMG Oy Ab)

KHT Roger Rejström, Ernst & Young Oy
(varajäsen: KHT Merja Itäniemi, Deloitte & Touche Oy)

HTM Alpo Salonen, Lahti Energia Oy
(varajäsen: HTM Jukka Prepula, Tiliextra Oy)

Työ- ja elinkeinoministeriö:

Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen: Hallitusneuvos Antti Riivari, Työ- ja elinkeinoministeriö)

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, Valtiovarainministeriö
(varajäsen: Budjettineuvos Elina Selinheimo, Valtiovarainministeriö)

Toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta
(varajäsen: Tilinpäätösasiantuntija Ingalill Aspholm, Finanssivalvonta)