HTM-tutkinto

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) järjestää HTM-tilintarkastajatutkinnon vuosittain. Tutkinto kestää päivän.

Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat hyväksyvät HTM-tilintarkastajaksi (HTM = kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) henkilön, joka hyväksytään HTM-tutkinnossa ja joka täyttää muut tilintarkastuslaissa säädetyt hyväksymisen edellytykset, kuten koulutusta ja käytännön kokemusta koskevat vaatimukset. HTM-tilintarkastajat merkitään TILAn pitämään tilintarkastajarekisteriin. Vain rekisteriin merkitty tilintarkastaja on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä HTM-tilintarkastaja.

Näille sivuille on koottu tietoa vuoden 2015 HTM-tutkinnostaHTM-tutkinnosta yleensä sekä HTM-tutkintojen tehtäviä ja arvosteluperusteita.