HTM-tutkinto

Tilintarkastajatutkintojärjestelmän uudistus

Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistuu 1.1.2016. Keskeiset muutokset nykyisen HTM- ja KHT-tutkintojärjestelmän osalta ovat seuraavat:

  • HT-tutkinto on jatkossa tilintarkastusalan perustutkinto.
  • HT-tutkinnon suorittanut henkilö voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tilintarkastukseen suorittamalla KHT-erikoistumistutkinnon.
  • HT-tutkinnon suorittanut henkilö voi erikoistua julkishallinnon ja -talouden tilintarkastukseen suorittamalla JHT-erikoistumistutkinnon.
  • HT-tutkintoon osallistumishetkellä vaaditusta kolmen vuoden käytännön kokemuksesta voi puuttua enintään yksi vuosi. HT-tilintarkastajaksi hyväksytään kuitenkin vasta kun kolmen vuoden kokemus täyttyy.
  • HT-opintovaatimukset vastaavat nykyisiä HTM-opintovaatimuksia.* KHT-tutkintoon hakevilta ei vaadita lisäopintoja. JHT-hakijoilla on lisäksi julkishallinnon opintovaatimus tai työkokemusvaatimus. KHT- ja JHT-hakijoilta vaaditaan edelleen ylempi korkeakoulututkinto.

Nykyisin voimassa olevan tutkintojärjestelmän aikana hyväksytysti suoritetut tutkintojen osasuoritukset säilyvät voimassa viiden vuoden ajan. * Puuttuvia tutkintojen osia on mahdollisuus suorittaa siirtymäaikana 2016-2020. *

* Tieto perustuu TEM:n tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevaan asetusluonnokseen, joka ei ole vielä voimassa.