Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt sekä valvoo heitä. TILAn viranomaistehtävät perustuvat tilintarkastuslakiin.

TILA ylläpitää ja kehittää tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmää. TILA järjestää vuosittain KHT- ja HTM-tutkinnot sekä valvoo tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää. TILA ylläpitää tilintarkastuslakiin perustuvaa tilintarkastajarekisteriä. TILA on tilintarkastusalan kansainvälisestä valvontayhteistyöstä vastaava viranomainen.

KHT = Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
HTM = Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja